Het project


A. Samen met de leden van ons consortium, en hun promovendi, maken we een les over ADHD voor VMBO scholieren. Deze les heeft 3 elementen:

  1. informatie over ADHD brengen, op een manier die past bij jongeren op het VMBO
  2. informatie halen bij de jongeren: wat willen jullie weten over ADHD?
  3. een competitie/spel element…

B. Na het schoolbezoek, gaan we binnen het consortium aan de slag met de kennisvraag van de jongeren. Wij zullen het antwoord op de vraag op een aantrekkelijke manier plaatsen op ADHDplaza.nl, zodat de informatie ook beschikbaar is voor anderen.


C. Promovendi worden getraind in wetenschapscommunicatie en kunnen gebruik maken van het ADHDplaza platform om hun resultaten te delen met jongeren in Nederland.


D. We zullen scholen in alle provincies bezoeken. Dit is ook de reden waarom we experts van verschillende universiteiten hebben gevraagd deel te nemen aan het consortium.

Het project duurt een jaar, maar daarna willen we er voor zorgen dat het platform blijft bestaan en aangevuld wordt met nieuwe informatie over ADHD.